สินค้าแนะนำ

รูปทรงเจียร ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด
กลม   1 – 2  มิล 2.5 มิล 3 มิล 3.5 มิล  4 มิล 5 มิล >= 6 มิล
ไข่ 5 x 3 มิล 6 x 4  มิล 7 x 5  มิล 8 x 6 มิล 9 x 7 มิล 10×8 มิล >=11×9 มิล
หยดน้ำ 5 x 3  มิล 6 x 4 มิล 7 x 5  มิล
4 เหลี่ยม 1 – 2 มิล 2.5 มิล 3 มิล 4 มิล
หัวใจ 4 มิล 5 มิล
มาคี (เมล็ดข้าวสาร) 7 x 5 มิล

พลอยธรรมชาติแท้ แบ่งตามชนิด

เพอริโด อเมทิสต์ โทปาส
ทับทิม ทับทิม สตาร์ โรโดไลท์
โกเมน ซองเจีย (แซฟไฟร์สีแดง) ซิทริน
บุษราคัม เพทาย ไพลิน
อะพาไทต์ โอปอล มรกต
 โครมดิออพไซด์ สเปสซาไทท์  สโมคกี้ ควอตซ์


เบอร์ SS4# SS6# SS8# SS10# SS12# SS14#
 กลม  ขนาด  1.5-1.7 มิล 2.0-2.1 มิล   2.3-2.5 มิล  2.7-2.8 มิล   3.1-3.3 มิล   3.5-3.6 มิล 
เบอร์ SS16# SS20# SS22# SS25# SS28# SS30#
 กลม ขนาด   3.7-4.0 มิล   4.5 -4.8 มิล 5.1-5.3 มิล  5.5-5.7 มิล  6.0-6.1 มิล 6.5-6.6 มิล
เบอร์ SS32#  SS35# SS38#   SS45#
 กลม ขนาด  7.0-7.2 มิล 7.5-7.6 มิล  7.9-8.0 มิล  10-10.1 มิล