ความเชื่อเกี่ยวกับอัญมณี

ความเชื่อเกี่ยวกับพลอยและอัญมณี

ความเชื่อเรื่องพลอยประจำวันเดือนปีเกิด

 

อานิสงส์ถวายพลอยและอัญมณี

การถวายพลอยและอัญมณี เพื่อประดับตกแต่งพระพุทธรูป พระเจดีย์ธาตุ หรือถวายเพื่อเป็นการสักการะบูชารอยพระพุทธบาท จะมีอานิสงส์ทำให้เป็นคนมีเสน่ห์ หากเป็นเทพหรือเทวดาก็มีรัศมีกายสวยงาม มีอัญมณีตกแต่งอาภร เครื่องประดับ และวิมานที่อาศัย หากเป็นมนุษย์ก็มีจะเชื้อให้เกิดในตระกูลที่เกี่ยวข้องกับอัญมณี หรือมีเหตุให้ได้รับอัญมณีสิ่งของมีค่าอยู่เนื่องๆ หากทำการค้าที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีก็จะประสบความสำเร็จกิจการเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับคำอธิษฐานของผู้ถวายด้วย

การจัดฮวงจุ้ยบ้านด้วยอัญมณี

อัญมณีและการฝึกสมาธิ

การตั้งศาลพระภูมิด้วยตนเอง

เรื่องราวและความเป็นมาของพลอยแต่ละชนิด

 

….. …..
….. …..
….. …..
….. …..
….. …..