ความหมายของ พลอยซิทริน Citrine

ความเป็นมาของ ซิทริน Citrine
ซิทริน-Citrineซิทริน (Citrine) หรือควอทซ์สีเหลือง หรือที่นิยมเรียกกันว่า โทแพซควอทซ์ อยู่ในตระกูลควอทซ์ ชื่อซิทรินได้มาจากภาษาฝรั่งเศษแปลว่า มะนาว ตามปกติซิทรินจะมีสีเหลือง ส้มถึงน้ำตาล ซิทรินที่ดีจะไม่ค่อยมีตำหนิ มีความทนทานดี มีความแข็งอยู่ในระดับ 7 โมส์
ปัจจุบันพลอยซิทรินดิบค่อนข้างหายากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนใหญ่ได้มาจากการเผาพลอยม่วงอเมทิสต์ ให้ได้ออกมาเป็นสีเหลือง
ซิทรินเป็นพลอยประจำราศีเดือนพฤษจิกายน และเหมาะสำหรับคนเกิดในราศีพิจิก เชื่อกันว่าสามารถปกป้องให้พ้นจากความอัปยศและการทรยศหักหลังได้ อีกทั้งสีเหลืองของซิทรินยังเป็นสีนำโชคของบุคคลที่เกิดวันจันทร์
พลังอำนาจแห่งซิทริน ผู้ใช้อัญมณีซิทรินมีความเชื่อว่า เป็นรัตนชาติที่ให้พลังงานสูงมาก ในด้านของจิตใจแล้วซิทรินจะสามารถช่วยปรับระบบความคิด ปรับทัศนคติการมองโลกให้เป็นเหตุเป็นผล ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลสามารถดำเนินไปอย่างประณีประนอม เพิ่มความรักความเอื้ออาทรให้กับจิตใจ อีกทั้งเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยซึ่งอยู่ในขั้นตอนการรักษาให้มีความเข้มแข็งต่อสู้กับความเจ็บป่วยได้
วิธีรับพลังซิทริน
หากต้องการมองให้ทะลุถึงรากเหง้าของปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อตัดสินใจแก้ไขอย่างมีเหตุผลให้สัมผัสซิทรินด้วยจิตใจที่เป็นสมาธิหากต้องการให้ตกลงเจรจาใดๆเป็นไปอย่างราบรื่น ให้วางซิทรินไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย หรือจะนำมาทำเป้นเครื่องประดับพกพา หรือสวมติดตัวได้เช่นกัน
แหล่งกำเนิด
พลอยซิทรินคือประเทศบราซิลและมาดากัสการ์ เป็นแหล่งของพลอยซิทรินที่มีคุณภาพที่สุด ส่วนแหล่งอื่นๆ ก็มีที่อุรุกกวัย, รัสเซีย, และแอฟริกา
ซิทริน (Citrine)
เป็นพลอยโปร่งใสสีเหลือง ส้ม และ ส้มอมน้ำตาล สีเกิดจากธาตุเหล็ก (Fe) ซิทรินที่มีในท้องตลาดส่วนใหญ่ได้มาจากการเผาอะเมทิสต์ (Amethyst) จัดอยู่ในกลุ่มของ ควอรตซ์ (Quartz) เป็นแร่ที่มีความหลากหลายในแง่ของการเกิดและชนิดมากที่สุด พบทั้งในหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร การที่มีความแข็งเท่ากับ 7 ไม่มีแนวแตกเรียบ และมีเสถียรภาพทางเคมี ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีทั่วไป จึงเป็นแร่ที่ทนทานต่อการผุกร่อน และทนต่อการทำลายทางเคมีมาก ทำให้ควอรตซ์ยังคงสภาพอยู่ได้ในรูปของกรวดทรายตามตะกอนทางน้ำและชายทะเล
ควอรตซ์ที่เป็นอัญมณี แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีผลึกหยาบ (Coarsely Crystalline) และกลุ่มที่มีผลึกละเอียด (Crypto crystalline) ทั้ง 2 กลุ่มมีส่วนประกอบทางเคมีและโครงสร้างเหมือนกัน ต่างกันที่การเกิด ขนาดผลึก มลทินที่ทำให้เกิดสี และรูปแบบของสี (pattern) เท่านั้น สำหรับซิทริน จัดอยู่ใน กลุ่มที่มีผลึกหยาบ
สีของซิทริน จะคล้ายคลึงกับสีของโทปาซมากจนเกิดการเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆว่าเป็นโทปาซ ถึงขนาดมีการตั้งชื่อให้กับมันเสียใหม่เลยว่า ‘โทปาซ ควอทซ์’ ตามธรรมชาติแล้วโทปาซจะมีไม่มากเท่าซิทรินและคุณค่าของมันก็มีมากกว่าซิทรินอีกด้วย โดยเปรียบเทียบ ทั้งโทแพซและซิทรินต่างก็เป็นพลอยที่มีสีเหลืองใสสดเป็นประกายงดงามด้วยกันทั้งคู่ หากแต่โทแพซเป็นพลอยที่มี อันดับสูงกว่าซิทรินและราคาแพงกว่า อย่างไรก็ตามท่านผู้เกิดในเดือนพฤศจิกายน จะเลือกชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นพลอยประจำเดือนเกิด หรือจะเลือกเอาทั้งสองชนิดก็ได้ ปัจจุบันซิทรินเป็นที่นิยมกันมากกว่าโทแพซเพราะแบบหลังหายากและมีราคาแพงกว่า ซิทรินอาจดูคล้ายพลอยอื่นๆที่มีสีคล้ายคลึงกันได้ อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ซิทรินก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย เช่น ซิทรินจะมีความถ่วงจำเพาะต่ำที่สุดในบรรดาพลอยสีเดียวกัน ยิ่งถ้าเปรียบกับโทปาซแล้ว ค่าความถ่วงเฉพาะของซิทรินจะต่ำกว่าโทปาซอยู่มาก และความวาวก็เป็นรองโทปาซอยู่มากเช่นกัน ข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งก็คือ ซิทรินจะไม่มีแนวแตกเรียบเหมือนอย่างโทปาซหรือถ้าจะเปรียบเทียบกับบุษราคัมแล้ว ความวาวของซิทรินก็ยังตกเป็นรองบุษราคัมอยูมากเช่นกัน
เป็นที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าอะมิทิสต์ที่นำมาหุงจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือน้ำตาลเข้มของซิทรินได้ คุณค่าของมันค่อนข้างต่ำและแน่นอนที่สุดคุณค่าของมันก็ต่ำกว่าอะมิทิสต์ด้วย เท่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีการผลิตซิทรินปลอมเพื่อเป้าหมายทางการค้าเลย ส่วนใหญ่แล้วจะผลิตใช้เพื่อการอุตสหรรมมากกว่า และแหล่งสำคัญที่สุดของซิทรินก็คือ บราซิล แต่ก็อาจได้มาจากสหรัฐอเมริกา สเปน ฝรั่งเศล สก๊อตแลนด์ และโซเวียต