ความหมายของ พลอยเพอริโด Peridot

ความเป็นมาของ เพอริโด Peridot 
เพอริโด (Peridot) เป็นพลอยประจำเดือนเกิดสิงหาคม เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จ ความสงบ ความมีโชค นอกจากนี้ยังมีผู้เชื่อว่า เพอริโด เป็นอัญมณีแห่งความกล้าหาญอีกด้วย
คำว่า เพอริโด เป็นภาษาฝรั่งเศส หมายถึง แร่โอลิวีนที่มีสีเขียวมะกอก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คริโซไลต์ บ้างก็เรียกว่ามรกตราตรี โดยมากพบในหินอัคนีสีเข้ม เช่น เพอริไทต์ และบะซอลท์
เพอริโด เป็นพลอยที่มีค่าความแข็งระหว่าง 6.5-7 มีค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 3.34 มีค่าดรรชนีหักเหสองค่าคือ 1.654 และ 1.690 องค์ประกอบทางเคมีเป็นแมกนีเซียมเหล็กซิลิเกต ลักษณะทางแสงเป็นพลอยหักเหคู่แกนคู่ ระบบผลึกอยู่ในระบบออโธรอมบิก เพอริโดเป็นพลอยที่มีสีเขียวเท่านั้น สีของเพอริโดมีทั้งสีเขียวอมเหลือง สีเขียวใส สีเขียวอมเทา สีเขียวอมน้ำตาล แต่สีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ สีเขียวใสบริสุทธิ์หรือติดสีอื่นน้อยที่สุด เพอริโดมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมรกตในกลุ่มของพลอยเบอริลอยู่เสมอ เนื่องมาจากสีที่ดูคล้ายกัน
ในสมัยอียิปต์โบราณ มีการทำเหมืองเพอริโดบนเกาะ Zeberget แต่ต้องทำกันในเวลากลางคืนเท่านั้นเพราะในเวลากลางวันจะมองไม่เห็นแร่ชนิดนี้ ส่วนชาวโรมันเรียกเพอริโดว่า Evening Emerald เพราะเมื่อใช้ตะเกียงส่องหาแร่ชนิดนี้ในเวลากลางคืนก็ยังคงมองเห็น ต่อมาในยุคกลาง มีการนำเพอริโดไปประดับตามโบสถ์ สันนิษฐานว่าชาวยุโรปที่ไปร่วมรบในสงครามครูเสดเป็นผู้ที่นำเพอริโดเหล่านี้กลับมา
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้คนมากมายเชื่อกันว่า เพริโดมีพลังสามารถขับไล่วิญญาณร้าย ภูตผีปีศาจได้ และช่วยคุ้มครองผู้สวมใส่ด้วย นักรบสมัยโบราณจึงมักจะพกอัญมณีชนิดนี้ติดตัวไว้ เพริโดมีพลังที่ทำให้จิตใจของผู้สวมใส่เข้มแข็ง กล้าหาญ และหากนำเพริโดไปประดับกับทองจะยิ่งทำให้เพริโดมีพลังมากขึ้น จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้คนมากมายเชื่อกันว่า เพริโดมีพลังสามารถขับไล่วิญญาณร้าย ภูตผีปีศาจได้ และช่วยคุ้มครองผู้สวมใส่ด้วย นักรบสมัยโบราณจึงมักจะพกอัญมณีชนิดนี้ติดตัวไว้ เพริโดมีพลังที่ทำให้จิตใจของผู้สวมใส่เข้มแข็ง กล้าหาญ และหากนำเพริโดไปประดับกับทองจะยิ่งทำให้เพริโดมีพลังมากขึ้น
ทางด้านความรัก เชื่อว่าเพริโดมีพลังที่นำมาซึ่งอารมณ์และจิตใจที่มั่นคง จึงทำให้คู่แต่งงานที่สวมใส่อัญมณีชนิดนี้มีความสุขในชีวิตแต่งงาน
ทางด้านการบำบัดรักษา เชื่อว่าเพอริโดช่วยในเรื่องระบบทางเดินอาหาร เช่น ช่วยในการดูดซึมอาหาร ช่วยการทำงานของม้าม ถุงน้ำดี ตับ ตับอ่อน และรักษาโรคหอบหืดได้
คุณสมบัติของเพอริโด
ความแข็ง 6.5-7 ดังนั้นควรระวังการกระทบกระทั่ง หรือรอยขีดข่วนจากของมีคม หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกะทันหัน
ลักษณะทางแสง เป็นพลอยหักเหคู่แกนคู่ (Double refraction) อันนี้จะช่วยในการเลือกซื้อได้
เพอริโดแท้ เวลาใช้กล้องส่องจะเห็นเส้นขนานได้ง่าย ให้สังเกตสันเหลี่ยมและมุม จะมีภาพขนานกันให้เห็น โดยเฉพาะ มลทินรูปใบบัว หรือ Lily pad เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นเพอริโดแท้
ลักษณะของเพอริโด
เพอริโดเป็นพลอยที่มีสีเขียว แต่อาจจะติดอมเหลือง อมเทา อมน้ำตาล ได้บ้าง
แต่สีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ สีเขียวใสบริสุทธิ์หรือติดสีอื่นน้อยที่สุด เพอริดอต ในอดีตมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมรกต ในกลุ่มของพลอยเบอริล (Beryl) อยู่เสมอ เนื่องมาจากสีที่ดูคล้ายกัน
แหล่งสำคัญที่พบเพอร์โด คือ ที่เกาะเซนต์จอห์นในทะเลแดง ซึ่งถือว่ามีเพอริโดคุณภาพดีที่สุด รู้จักกันในนาม มรกตยามเย็น (evening emerald) ส่วนใหญ่เมื่อพบพลอยคอรันดัมในแหล่งใดก็มักจะพบพลอยเพอริโด เพทาย และสปิเนลด้วย
แหล่งพลอยเพอริโดที่มีชื่อเสียงแหล่งหนึ่ง ได้แก่ พม่า ซึ่งมีคุณภาพหลากหลายระดับ แต่เฉพาะเพอริโดที่มาจากเมืองโมกอกนั้นจะมีคุณภาพที่แตกต่างออกไป แหล่งของพลอยเพอริโดอีกแหล่งหนึ่ง คือ ที่ San Carlos Apache Indian ในรัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา และอาจพบได้ในฮาวายอีกด้วย ในราวปี 1990 มีแหล่งของพลอยเพอริโดอีกแหล่งที่น่าสนใจ ได้แก่ ประเทศปากีสถาน ซึ่งมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกับเพอริโดที่มาจากพม่า พลอยเพอริโดยังอาจพบได้จากออสเตรเลีย บราซิล จีน เม็กซิโก นอร์เวย์ ศรีลังกา เวียดนาม เป็นต้น